Bio

The understandable reaction to redundancy is asceticism. While the tyranny of minimalism is resisted by liberating forces of excess (splendorlavishness; germ. der Pracht; rus. pоскошь; fr. sumptuosite; pol. przepych).

 

Przepych explores their own manual limitations by reducing technique to its minimum and stretching the form to the necessary maximum. Using smallest available means they aim at maximizing expressive power. In the course of collective work their compositions feed a musical dialogue in order to rescue the human element in them. Sometimes it is sweat and tears that prevail and sometimes it is the thought and moderation.

 

Although Wrocławian duo uses typical rock instruments and sound, they avoid referring to typical rock or post-rock structures; instead, guitars and drums as tools of composition owe a lot to syncretic Rock in Opposition scene, funk-hitting no wave, and post-punk that wished to turn its own limitations into unlimited space. Przepych is a response to these endeavors.

 

Typical rock line-up instruments, enriched by samplers are handled by band members of the following formations: KurwsUkryte Zalety Systemu (UZS), NorymbergaPustostany and others. Przepych is another one of many bands that rehearse at CRK Salka – a place and environment of musicians with headquaters in DIY social-cultural center called CRK.

 
Since 2015 the band has toured numerous countries of Europe. In May 2016 they performed live broadcasted show in the studio of cult Radio Student in Ljubljana. July 2017 is when the band has recorded in Tranzystor Studio in Wrocław their debut album which was afterwards produced in Dalek Studio in Messina (IT) by Claudio La Rosa and Przepych. The album will be called "Regresarabas".

"Taking into account the speed, energy and gentleness of the music of Przepych, I was very impressed by the cooperation within musicians, who have perfectly caught up each other's intentions. The sound of the band is raw and galloping, rakishly rhythmisized, alike to Kurws although the greater use of electronics makes the differance and the melodies resemble a little bit of a intoxicated visit in the amusement park.

(Instytut Improwizacji

 

 

"Echos of This Heat, rock in opposition, post-punk, even jazz-core at the moments. The songs in a rhythmic formula, though not deviating from the melody, with intertwined samples. Without lyrics of course but with dramaturgy and cool application of repetitions.

(Popup Music

 

 

"Above all Przepych is a joy of playing and filling in the next paths with absurd ideas. Although arrangements cause a smile on your mouth and the frenetic tempo does not leave you indifferent to the willingness to stamp, what gets particular attention is an attempt to create an orchestra with partciupation of two people."  

(Kultura Staroci

 

 

"The concert gives a broader perspective - the new-wave percussion often turns towards rhythmically arranged samples on the drum pad, but it is firmly embedded in a pulsating rhythm, which intriguingly builds the form of the songs. Majchrzak, on the other hand, alternately uses electric guitar and bass (sometimes looped) and on the other hand, often uses samples. The music result is lively, full of rhythmic breakthroughs but captivating.

(Popup Music


Zrozumiałą reakcją na nadmiar jest asceza. Tyranii minimalizmu przeciwstawiają się natomiast wyzwoleńcze siły przepychu.

 

Przepych zgłębia granice własnych ograniczeń manualnych ograniczając technikę do minimum, formę zaś do koniecznego maksimum. Z pomocą możliwie najskromniejszych środków stawia na maksymalizm ekspresji. W toku pracy zespołowej kompozycje poddawane są nieustannej próbie dialogu na rzecz przetrwania w nich pierwiastka ludzkiego. Czasem wygrywa krew i pot, czasem myśl i umiar.

 

Wrocławski duet, choć posługuje się rockowymi instrumentami i brzmieniem, unika produkowania typowych rockowych czy postrockowych struktur; gitary i bębny jako narzędzia kompozycji zawdzięczają tu wiele zarówno synkretycznej avantrockowej scenie rock in opposition, dobijającemu funk no wave’owi, jak i postpunkowi, który zapragnął z ograniczeń stworzyć przestrzeń nieograniczoną. Przepych to wynik reakcji na tę przestrzeń.

 

Instrumentarium rockowe wzbogacone o samplery obsługują członkowie formacji KurwsUkryte Zalety Systemu (UZS), NorymbergaPustostany i innych. Obok powyższych, Przepych jest członkiem wielodzietnej rodziny Salki CRK, tj. salki prób funkcjonującej w ramach Centrum Reanimacji Kultury we Wrocławiu.

 

 

Od 2015 zespół odwiedził paręnaście krajów europejskich. W maju 2016 roku Przepych dał koncert w studiu kultowej rozgłośni Radia Student w Lublanie. W lipcu 2017 roku we wrocławskim Tranzystor Studio zarejestrowany został materiał na debiutancki album, wyprodukowany później w Dalek Studio w sycylijskiej Mesynie przez Claudia La Rosę i zespół. Wydawnictwo będzie nosiło tytuł "Regresarabas".

 

"Biorąc pod uwagę szybkość, energię i zniuansowanie muzyki Przepychu, wielkie wrażenie zrobiło na mnie zgranie muzyków, doskonale wyłapujących wzajemne intencje. Brzmienie zespołu jest surowe i galopujące, zawadiacko zrytmizowane, podobnie jak w przypadku Kurwsów, jednakże większe wykorzystanie elektroniki robi różnicę, a melodie trochę przypominają odurzoną wizytę w lunaparku.

(Instytut Improwizacji

 

 

"Echa This Heat, rock in opposition, post-punku, nawet jazz core'u. Utwory w zrytmizowanej, ale nie stroniącej od melodii formule z wplecionymi samplami oczywiście bez tekstów, ale z dramaturgią i fajnym aplikowaniem repetycji.

(Popup Music

  

 

"Przede wszystkim zaś Przepych to radość grania i wypełniania kolejnych ścieżek absurdalnymi pomysłami. Choć aranżacje wywołują uśmiech na ustach, a frenetyczne tempo nie pozostawia obojętnym na chęć potuptania, tym co zwraca uwagę szczególnie, jest próba stworzenia orkiestry za pomocą dwóch ludzi.

(Kultura Staroci

 

 

"Koncert daje szerszą perspektywę - nowo-falowa perkusja często skręca w kierunku rytmicznie ułożonych sampli na padzie perkusyjnym, ale jest mocno osadzona w pulsującym rytmie, co frapująco buduje formę utworów. Majchrzak z kolei na przemian sięga po gitarę elektryczną i bas (czasem zaloopowane), a na dodatek często korzysta z sampli. Efektem jest muzyka żywa, pełna rytmicznych przełamań, ale wciągająca.

(Popup Music